Diclenin Kuzuları Ömerlere Emanet

Diclenin Kuzuları Ömerlere Emanet.jpg

“Kenar-ı Dicle’de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu”

‘’Her öğrenci öğrenir, yeter ki gereken zaman ve imkan yaratılsın.’’ felsefesi ve anlayışı içinde; başarının diploma gibi bir belgeden ibaret olmadığını, başarının her öğrencinin kendine kattığı pozitif değerler doğrultusunda şekillendiğini düşünmekte, bu nedenle okulda öğrenim gören her bireyin değerli ve bireysel ayrılıkları olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda eğitim – öğretimde pasif kalan değil, aktif olan öğrenciler yetiştirmeyi her zaman odak noktası olarak kabul etmektedir. Ömer öğretmenler, etkili eğitim ve sosyal-kültürel çalışmaları ile öğrencilerini aydınlanmacı, ilerici; yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve onlarda var olan gizli güçlerini ortaya çıkarma kararlılığındadır.            

’’Ben’’den yola çıkarak ‘’Bize’’e ulaşma felsefesi gelecek ışığımız olacaktır.