Her Çocuk Fidanla Büyüsün

Her Çocuk Fidanla Büyüsün.jpg

Temel hedefimiz Cizre’de eğitim gören her çocuğun, diktiği bir ağacının olmasıdır. Ağaçların üzerine isim etiketleri asmak yoluyla, ağacı diken öğrencinin onu sahiplenmesi sağlanacaktır. Böylece Cizre’miz yeşerirken, öğrencilerimizde de sorumluluk ve doğa bilinci oluşacak, yeşili koruyan bir nesil yetiştirilecektir.