Değerlerimizle varız, Değer vermeye hazırız!

Projemiz sayesinde;

-Cizre sokaklarını renklendirip yeni bir görünüme kavuşturmayı,

-Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmayı, 

-Sokakları grilikten kurtararak, değişik renklerle ve motiflerle ilgi çekici hale getirmeyi,   

-Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarla sanat becerilerini geliştirmelerini  

-Aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde yer alarak toplum faydasına çalışmalarını sağlamayı 

hedefliyoruz.

Cizre’mi seviyorum, çevremi temiz tutuyorum!

     Okullarda sağlanan çevre standartları ve hijyen, çocuklarda sağlığın eğitimdeki başarısının önemli belirleyicileridir. Çocuklar bir yılın yarıdan fazlasını okul ve yakın çevresinde geçirmektedir. Çevre kirliliği okula taşınan ve orada üreyen mikropların yaygın transferine neden olmaktadırlar.

Planlanan amaçlar doğrultusunda merkezde bulunan okulların çevresinde yer alan mahallelerde belirtilen tarih ve günlerde belediye temizlik işleri müdürlüğü ile koordinasyon halinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte mahalle temizliği projesi gerçekleştirilecektir.

Cizre Renkleniyor

Projemiz sayesinde;

-Cizre sokaklarını renklendirip yeni bir görünüme kavuşturmayı,

-Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmayı, 

-Sokakları grilikten kurtararak, değişik renklerle ve motiflerle ilgi çekici hale getirmeyi,   

-Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarla sanat becerilerini geliştirmelerini  

-Aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde yer alarak toplum faydasına çalışmalarını sağlamayı 

hedefliyoruz.

Cizre Okuyor, Bir Nesil Uyanıyor!

Kitap okumak sadece bir eylem değil hayatımızdaki diğer tüm eylemlerin merkezinde yer almaktadır. Okumak önemlidir; çünkü düşüncelerimizi geliştirir, zihinlerimizi aktif tutarken bize sonsuz bilgi ve ders verir. Bir kitabın öğrenmemize ve anlamamıza yardımcı olmasının önemi göz ardı edilemez. Günümüzde bilginin bol olduğu modern dünyada okuma, doğru şekilde bilgilenmenin en iyi yollarından biridir.  

Cizre’mizde okuma kültürünün yerleşmesi ve kitap okumanın yaygınlaşması son derece önem arz etmektedir. Bu proje ile kitap okuma kültürünün yaşadığımız bölgeye kazandırılması hedeflenmektedir.

El-Cezeri’nin izinde kodluyoruz

Projemiz ile öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp, tüketen değil üreten bireyler haline getirmek ve  teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktayız.