Cizre Okuyor, Bir Nesil Uyanıyor!

Kitap okumak sadece bir eylem değil hayatımızdaki diğer tüm eylemlerin merkezinde yer almaktadır. Okumak önemlidir; çünkü düşüncelerimizi geliştirir, zihinlerimizi aktif tutarken bize sonsuz bilgi ve ders verir. Bir kitabın öğrenmemize ve anlamamıza yardımcı olmasının önemi göz ardı edilemez. Günümüzde bilginin bol olduğu modern dünyada okuma, doğru şekilde bilgilenmenin en iyi yollarından biridir.  

Cizre’mizde okuma kültürünün yerleşmesi ve kitap okumanın yaygınlaşması son derece önem arz etmektedir. Bu proje ile kitap okuma kültürünün yaşadığımız bölgeye kazandırılması hedeflenmektedir.

El-Cezeri’nin izinde kodluyoruz

Projemiz ile öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp, tüketen değil üreten bireyler haline getirmek ve  teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktayız.